De Getekende Hahn

Ketelhuis Forum

Eenmalige vertoning van documentaire over politiek tekenaar die 100 jaar geleden overleed.

In de documentaire De Getekende Hahn voert politiek tekenaar Albert Hahn ons door verschillende bewogen episodes uit de sociale en politieke geschiedenis van Nederland aan het begin van de twintigste eeuw, met name die van de opkomst van de arbeidersbeweging. Op scherpe wijze becommentarieert hij het nieuws en illustreert hij thema’s als stakingsrecht, kiesrecht, oorlog en vrede. Ondanks zijn zwakke gezondheid blijft hij tekenen – regelmatig vanuit zijn ziekbed.

100 jaar na het overlijden van Albert Hahn brengt Pim Zwier, in samenwerking met het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, een fascinerend kunstenaarsportret. De documentaire is gebaseerd op archiefbeelden en teksten uit de vorige eeuw, waarbij Hahns tekeningen de ruggengraat vormen van de documentaire.

Anno 2019 is zijn werk nog immer actueel: het biedt een historische context in hedendaagse debatten over democratie, vrijheid van meningsuiting en de grenzen van politieke satire.

Op 6 februari vertonen we deze film eenmalig om 19:00u i.s.m. het IISG, inclusief een inleiding door Gijs Kessler. Na afloop is er een Q&A met regisseur Pim Zwier en Gijs Kessler. Dit programma is te zien voor het toegankelijke tarief van €5.


Delen