Screening sex 4: (Fe)male gaze

Cursus: Screening Sex

Het mannelijke en vrouwelijke perspectief in film onder de loep.

In de jaren zeventig vestigden feministische filmtheoretici de aandacht op het specifiek mannelijke perspectief dat veel (Hollywood)films aannamen. Niet alleen identificeerden de meeste films zich vooral met het mannelijke hoofdpersonage (dat kijkt naar het vrouwelijke personage en haar tot lustobject maakt), het beoogde publiek was ook nog eens primair mannelijk. Door deze ‘male gaze’ onder de loep te nemen, gaf de feministische filmtheorie de aanzet tot het ontstaan van een meer divers filmklimaat. Behalve dat we kijken naar deze historische ontwikkeling vragen we ons af hoe hardnekkig de ‘male gaze’ anno nu nog is en of er eigenlijk ook zoiets als de ‘female gaze’ bestaat.

De cursus Screening Sex bestaat uit 6 lessen op donderdagavond (start: 8 april 2021) om 19:30 uur. Vanwege de lockdown vindt de cursus online plaats via Zoom. De volledige cursus kost €90 / Student, CJP, Stadspas €60 / Cineville €45. Indien beschikbaar kun je ook losse cursusavonden bezoeken. Kaarten hiervoor kosten €17,50 / Student, CJP, Stadspas €15 / Cineville €8.

Bekijk hier de hele cursus.


Delen