Collectif Faire-Part

Holland Festival

Hoe gaan jonge Congolese kunstenaars om met het verleden van hun land? Faire-Part is een collectief van Belgische en Congolese filmmakers dat onderzoekt waar kunstenaars mee te maken hebben in de verschuiving van koloniale naar postkoloniale tijden. Vertoond worden Échangeur en Faire-part, twee experimentele documentaires over kunstenaars in Kinshasa en de manier waarop zij het sociale onrecht in hun land willen aanvechten. Deze documentaires worden voorafgegaan door de korte film Bidon Vil, over een Congolese kunstenaar die speelgoed maakt van plastic afval.

How do young Congolese artists deal with their country’s past? Faire-Part is a collective of Belgian and Congolese filmmakers which investigates what artists have to deal with in the shi. from the colonial to the postcolonial era. Échangeur and Faire-part, two experimental documentaries about artists in Kinshasa and how they want to challenge social injustice in their country, will be screened. They will be preceded by the short film Bidon Vil, about a Congolese artist that makes toys out of plastic waste.

Deze film is Frans gesproken, Engels ondertiteld. 


Delen