Year of the Robot & MS

IDFA

Year of the Robot

Wat gebeurt er als mens en machine elkaar ontmoeten? Filmmaker Yves Gellie reisde twee jaar lang met een robot langs een aantal ziekenhuizen en zorginstellingen in Frankrijk en België en legde vast hoe de bewoners contact maken met een kunstmatig wezen. Het gekozen exemplaar, een bescheiden tafelmodel met een kinderlijke stem en vriendelijk knipperende ogen, blijkt afwisselend vertedering, nieuwsgierigheid, vertrouwen of irritatie te wekken, en soms lichte verwarring – van beide kanten.

MS

In de levens van schrijver Lineke van den Boezem en neurowetenschapper Jeroen Geurts neemt multiple sclerose (MS) een centrale plek in. Van den Boezem werd er recent mee gediagnosticeerd en Geurts doet er al vijftien jaar onderzoek naar. Hun conversatie over de ziekte vormt de ruggengraat van de film, die de twee ook volgt in hun beider aanpak van de ziekte.

 


Delen