•  
  •  
  •  
  •  

Special: Die middag met nagesprek

Ketelhuis Forum

Met een nagesprek tussen regisseur Nafiss Nia en documentairemaakster Niki Padidar

Hoe wordt je als asielzoeker bekeken in Nederland? En als je dan zo’n felbegeerde verblijfsvergunning in handen hebt – ben je dan helemaal vrij?

Twee Nederlandse filmmakers bogen zich het afgelopen jaar over deze thematiek, in twee totaal verschillende maar lovend gerecenseerde producties. Die Middag van regisseur Nafiss Nia is momenteel te zien – een fictiefilm over  een uitgeprocedeerde vluchteling uit Iran die hulp hoopt te krijgen van een ex-asielzoeker die afgewezen vluchtelingen bijstaat. Regisseur Niki Padidar sprak in haar documentaire All You See met drie ex-vluchtelingen over hoe lang je in Nederland ‘nieuwkomer’ blijft. Het was de openingsfilm van IDFA en ze won de DDG-award voor beste documentaire. Zowel Nia als Padidar hebben ooit Iran ontvlucht.

In samenwerking met de DDG en het Netwerk Scenarioschrijvers organiseren we een speciale avond rondom Die Middag, met na afloop een uitgebreid nagesprek tussen Padidar en Nia, over hun gedrevenheid, hun interesse in deze thema’s, de vorm die ze hebben gekozen en natuurlijk hun liefde voor het maakproces.

Binnen de droeve, soms zelfs woedende architectuur van Die Middag blijken evenveel verhalen van verlies en ontheemding als van schoonheid en hoop te schuilen. NRC Handelsblad

Delen