•  
  •  
  •  
  •  

Oliver Sacks: His Own Life

Een intiem en bijzonder fascinerend portret van neurowetenschapper Oliver Sacks en zijn mateloos avontuurlijke leven.

’s Werelds beroemdste neuroloog en een bijzonder innemende, onconventionele en briljante wetenschapper: Oliver Sacks. Op eenentachtigjarige leeftijd, met nog een half jaar te leven, vertelt Sacks nog één keer zijn wonderbaarlijke levensgeschiedenis.

Dat er überhaupt iets van Sacks terecht kwam, blijkt niet minder dan een wonder. Deze wijze, vrolijke dokter was een groot deel van zijn leven, zoals zijn collega het bondig verwoordt ‘a supreme fuck-up’. Een buitenstaander die, worstelend met zijn seksualiteit en zijn uitbundige en vaak ook extreme gedrag, wel meerdere levens lijkt te hebben geleefd. Zijn levensverhaal is minstens zo ongerijmd en krankzinnig als de bijzondere ziektegeschiedenissen van zijn patiënten, waar hij zo beroemd mee werd. “Hij was de Hubble telescoop van de neurologie”, aldus Temple Grandin.

Het is onmogelijk niet gefascineerd te raken door Oliver Sacks bij het zien van de documentaire over zijn leven. De Volkskrant

Delen