•  
  •  
  •  
  •  

Polder

Psychologische thriller van Nederlandse bodem

Varkensboer Ronald (Jochum ten Haaf) draagt de zorg voor zijn dochtertje en zijn boerderij na het overlijden van zijn vrouw. De steeds strengere milieueisen hangen als een molensteen om zijn nek. Als tot overmaat van ramp dierenactivist Erik, onbekend met de situatie waarin Ronald zich bevindt, een steeds stevigere haatcampagne tegen hem begint, is Ronald de wanhoop nabij. 


Delen