Rooksporen

Ketelhuis Forum

Eenmalige vertoning van Van de Staaks Rooksporen uit 1992, inclusief presentatie van de DVD Box 'Frans van de Staak Collectie 3'.

Het centrale personage in Rooksporen is een vrouw die zich tegenover een vragensteller bevindt. Rondom deze ondervragingsscènes zijn er scènes waarin 26 getuigen (van A tot Z) worden geïntroduceerd: eerst in hun huizen en vervolgens in een ruimte die aan de ondervragingsruimte grenst. De vragensteller heeft een dubbelzinnige identiteit en functie: hij richt zich nu eens rechtstreeks vragend tot de vrouw, wendt zich dan weer uitsluitend luisterend en kijkend, als klankbord, naar de getuigen. En ook de getuigen hebben een ongrijpbare identiteit. Wie of wat ze zijn blijft in het midden, zij bestaan dankzij de zinnelijkheid en/of raadselachtigheid van hun taal.


Delen